Свідоцтво на торговельну марку № 106353 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 106353 (заявка m200814634): astrabank; а; astra bank
(111)
Номер свідоцтва
106353
(210)
Номер заявки
m200814634
(151)
Дата реєстрації знака
27.04.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
28.08.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.07.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
30.07.2028
(220)
Дата подання заявки
30.07.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.04.2009, бюл. № 8/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; білий; жовтогарячий;

(731)
Заявники

Відкрите акціонерне товариство «Астра банк»;
Просп. Героїв Сталінграда, 16 В, м. Київ, 04210 (UA)

(732)
Власники

Альфа Банк А.К.;
40 Стадіу стр., 102 52 Афіни, Греція (GR)

(740)
Довірена особа

Пономарьов Андрій Олександрович;
Вул. Чорнобильська, буд. 21, кв. 52, м. Київ, 03179

(750)
Адреса для листування

Пономарьов А.О.;
Вул. Чорнобильська, 21, кв. 52, м. Київ, 03179 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо налагоджування справ; перевіряння рахунків (аудит); фахове консультування щодо підприємництва; рекламування через комп'ютерну мережу; складання звітів про стан рахунків; статистичне інформування 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; доброчинство фінансове; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання антикваріату; оцінювання мистецьких творів; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції); ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; експертування податкове; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво біржове; зберігання у сейфах; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 117838 (заявка m200903516): enter
*117838 m200903516