Свідоцтво на торговельну марку № 347390 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347390 (заявка m202210439): prof beauty
(111)
Номер свідоцтва
347390
(210)
Номер заявки
m202210439
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.09.2032
(220)
Дата подання заявки
02.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЬЮТЕКС»;
Вул. Магістральна, ###, кв. ###, м. Запоріжжя, 69098 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЬЮТЕКС»;
Вул. Магістральна, ###, кв. ###, м. Запоріжжя, 69098 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ», Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.8:

Апарати лазерні для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю апаратів лазерних для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів, в тому числі апаратів лазерних для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби; комерційне керування ліцензуванням товарів, в тому числі апаратів лазерних для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби, і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів, в тому числі апаратів лазерних для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу апаратів лазерних для видаляння волосся, крім призначених на медичні потреби; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Схожі торговельні марки