Свідоцтво на торговельну марку № 55495 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 55495 (заявка 20041010895): нлп; nlp; нейро-лингвистическое; программирование; нейро-лінгвістичне; програмування; neuro-linguistic; programming
(111)
Номер свідоцтва
55495
(210)
Номер заявки
20041010895
(151)
Дата реєстрації знака
17.10.2005
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
27.06.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.10.2014
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
11.10.2024
(220)
Дата подання заявки
11.10.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.10.2005, бюл. № 10/2005
(731)
Заявники

Погосян Артур Аркадійович;
Вул. Окружна/пров. Молокова, 19/11, м. Одеса, 65016 (UA)

Погосян Анжеліка Аркадіївна;
Вул. Окружна/пров. Молокова, 19/11, м. Одеса, 65016 (UA)

Болотова Оксана Миколаївна;
Пров. Некрасова, 5, кв. 5, м. Одеса, 65026 (UA)

(732)
Власники

Погосян Артур Аркадійович;
Вул. Окружна/пров. Молокова, 19/11, м. Одеса, 65016 (UA)

Погосян Анжеліка Аркадіївна;
Вул. Окружна/пров. Молокова, 19/11, м. Одеса, 65016 (UA)

Болотова Оксана Миколаївна;
Пров. Некрасова, 5, кв. 5, м. Одеса, 65026 (UA)

(750)
Адреса для листування

Погосян А. А.;
Пров. Молокова, 7, м. Одеса, 65016 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; економічне прогнозування; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; маркетингові послуги; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; телевізійне рекламування 

Кл.41:

Атестування (освіта); викладання; виховування; інформування щодо виховування; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; заочні курси; дозвілля і навчання в клубах; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); освіта 

Кл.44:

Послуги психологів