Свідоцтво на торговельну марку № 225844 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 225844 (заявка m201523059): доброкорм
(111)
Номер свідоцтва
225844
(210)
Номер заявки
m201523059
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
14.12.2025
(220)
Дата подання заявки
14.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2017, бюл. № 8/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; червоний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Вінницька-торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21100

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; імпортно-експортні агентства; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги з комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); рекламування; сприяння продажам для інших; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку товарів і рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів, в тому числі кормів та кормових добавок (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих мережах 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки