Свідоцтво на знак № 213020 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 213020 (заявка m201505892)
(111)
Номер свідоцтва
213020
(210)
Номер заявки
m201505892
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2016
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
24.04.2025
(220)
Дата подання заявки
24.04.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2016, бюл. № 11/2016
(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(750)
Адреса для листування

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Безпалько Л. В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людини 

Інші торговельні марки цього власника