Свідоцтво на торговельну марку № 304908 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304908 (заявка m201925556): marketing bar
(111)
Номер свідоцтва
304908
(210)
Номер заявки
m201925556
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.09.2029
(220)
Дата подання заявки
03.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Рудень Анна Віталіївна;
Вул. Вишнева, 13, с. Секунь, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44444 (UA)

(732)
Власники

Рудень Анна Віталіївна;
Вул. Вишнева, 13, с. Секунь, Старовижівський р-н, Волинська обл., 44444 (UA)

(740)
Довірена особа

Кутузова Юлія Федорівна;
Вул. Костромська, 73, кв. 38, м. Рівне, 33022

(750)
Адреса для листування

Кутузова Юлія Федорівна;
Вул. Костромська, 73, кв. 38, м. Рівне, 33022 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги рекламних агентств; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги