Свідоцтво на торговельну марку № 339945 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 339945 (заявка m202122047): s'hill; shill
(111)
Номер свідоцтва
339945
(210)
Номер заявки
m202122047
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.09.2031
(220)
Дата подання заявки
13.09.2021
(441)
Дата публікації заявки
22.10.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний; зелений;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Люкс Груп ЛТД»;
Проїзд Саперно-Слобідський, ###, м. Київ, 03039 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Люкс Груп ЛТД»;
Проїзд Саперно-Слобідський, ###, м. Київ, 03039 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ярмак Наталія Григорівна;
Вул. Тростянецька, 12, кв. 169, м. Київ, 02091

(750)
Адреса для листування

Ярмак Н. Г.;
Вул. Тростянецька, 12, кв. 169, м. Київ, 02091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних продовольчих та промислових товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в торговельно-розважальних комплексах та мультибрендових магазинах, магазинах роздрібної торгівлі, на підприємствах оптової торгівлі, за допомогою торговельних автоматів, каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів, в тому числі через вебсайти або програми телемагазинів; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту різноманітних продовольчих та промислових товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє усім зацікавленим особам зручно отримувати необхідну інформацію щодо цих товарів та надаваних послуги щодо них; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; послуги агентств нерухомого майна; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо іпотечних операцій; взаємні безготівкові розрахунки; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання фінансових векселів; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна, в тому числі площ і приміщень в житлових будинках і комплексах; довірче керування фінансовими активами у галузі нерухомості; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості (послуги агентств нерухомого майна); фінансове експертне оцінювання об'єктів нерухомого майна; експертування податкове; житлове інвестування; житлове керування; житлове кредитування; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); фінансові послуги щодо залучання іноземних інвестицій; збирання орендної плати; збирання коштів до фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомим майном; збирання орендної плати з власників приміщень; інформування і консультування фінансове; фінансове інформування і консультування щодо інвестування; інформування страхове; інвестування капіталу в будівництво та нерухоме майно; інвестиційне та проєктне фінансування; фінансове керування інвестиціями; фінансове керування; фінансове керування девелоперськими проєктами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; керування нерухомим майном; консультування щодо страхування; послуги агентств з наймання (орендування) нерухомого майна; кредитування під заставу; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; надавання фінансових позик; фінансове консультування щодо комерційного використовування площ об'єктів нерухомого майна; наймання (орендування) нерухомого майна, а саме: житла (квартир), апартаментів, приміщень, торговельних площ, офісів (контор); оцінювання фінансове щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансові послуги щодо інвестиційних проєктів; позичання під заставу; надавання поручительств; посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості, які пропонуються до продажу або надаються в оренду та переліку надаваних послуг, щодо операцій з об'єктами нерухомості, яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; послуги взаємних фондів; сприяння продажам нерухомого майна і земельних ділянок (брокерські послуги); страхове посередництво; факторингові операції; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансове консультування щодо об'єктів нерухомості; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансові послуги щодо інвестиційної діяльності. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 313046 (заявка m202003874): hill's science plan perfect digestion; hills
*313046 m202003874
Свідоцтво торговельну марку № 231862 (заявка m201510902): hill's; hills
*231862 m201510902
Свідоцтво торговельну марку № 220533 (заявка m201510901): hill's; hills; н
*220533 m201510901
Свідоцтво торговельну марку № 192850 (заявка m201313227): hill's; hills; prescription diet; н
*192850 m201313227
Свідоцтво торговельну марку № 192847 (заявка m201313221): hill's ideal balance; hills
*192847 m201313221
Свідоцтво торговельну марку № 192849 (заявка m201313226): н; hill's; hills; ideal balance
*192849 m201313226
Свідоцтво торговельну марку № 192851 (заявка m201313231): hill's prescription diet; hills
*192851 m201313231
Свідоцтво торговельну марку № 192852 (заявка m201313232): hill's; hills; science plan; veterinary formulated; н
*192852 m201313232