Свідоцтво на торговельну марку № 312532 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312532 (заявка m201925643): vesti
(111)
Номер свідоцтва
312532
(210)
Номер заявки
m201925643
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.09.2029
(220)
Дата подання заявки
04.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

кораловий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Гербут Андрій Вікторович;
Вул. Академіка Заболотного, 22, кв. 60, м. Київ, 03187

(750)
Адреса для листування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІСТІ»;
Пл. Спортивна, 1 А, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих за запитом; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; послуги з надавання телеграфного зв'язку; телефонний зв'язок; послуги з надавання телефонного зв'язку; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки