Заявка на знак № m202100257 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m202100257: monobudget
(210)
Номер заявки
m202100257
(220)
Дата подання заявки
11.01.2021
(731)
Заявники

Йолкін Олександр Петрович (UA)

(740)
Довірена особа

Ястреб Максим Миколайович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні