Свідоцтво на торговельну марку № 299183 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299183 (заявка m202018714): zavod temp; т
(111)
Номер свідоцтва
299183
(210)
Номер заявки
m202018714
(151)
Дата реєстрації знака
02.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.09.2030
(220)
Дата подання заявки
10.09.2020
(441)
Дата публікації заявки
09.11.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
02.06.2021, бюл. № 22/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ястреб Максим Миколайович (№ 405);
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113

(750)
Адреса для листування

Ястреб Максим Миколайович;
Вул. Полковника Шутова, 9, оф. 412, м. Київ, 03113 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.12:

Залізничні зчепи; вагони залізничні; візки для залізничних вагонів; рухомий склад залізничний; гальма для транспортних засобів; зчепи до причепів для транспортних засобів; зчеплення для наземних транспортних засобів; муфти зчеплення для наземних транспортних засобів; повітряні насоси (приладдя для транспортних засобів); повітряні транспортні засоби; транспортні засоби для пересування землею, повітрям, водою або рейками