Заявка на торговельну марку № m202007673 fbПоширити

* Діловодство за заявкою припинено

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202007673: krusovice; золото чеської корони з 1581
(210)
Номер заявки
m202007673
(220)
Дата подання заявки
22.04.2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; сірий; золотистий; коричневий; червоний; бронзовий;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Сократ Лтд», Пікалов С. Ю.;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування 

Інші торговельні марки цього власника