Свідоцтво на знак № 278335 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 278335 (заявка m201812702): delfin; wastewater treatment systems; системи очищення стічних вод
(111)
Номер свідоцтва
278335
(210)
Номер заявки
m201812702
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
30.05.2028
(220)
Дата подання заявки
30.05.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2020, бюл. № 13/2020
(731)
Заявники

ДЕЛЬФІН СП. З О.О. (DELFIN SP. Z О.О.);
Ул. Хожовска 22, 25-852 Кєльце, Польща (ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, Polska) (PL)

(732)
Власники

ДЕЛЬФІН СП. З О.О. (DELFIN SP. Z О.О.);
Ул. Хожовска 22, 25-852 Кєльце, Польща (ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce, Polska) (PL)

(740)
Довірена особа

Трістан Дмитро Володимирович (№ 399);
Вул. Клінічна, 23-25, кв. 77, м. Київ, 03110

(750)
Адреса для листування

ПП «ЗЕСТАД»;
Вул. Клінічна, 23-25, кв. 77, м. Київ, 03110 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Водоочищальні апарати і машини; водоочищальне устатковання; очисні споруди і сепаратори придомові на санітарно-технічні потреби; очищальне устатковання для стічної води