Свідоцтво на торговельну марку № 347387 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347387 (заявка m202210311): вертихвостик
(111)
Номер свідоцтва
347387
(210)
Номер заявки
m202210311
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.08.2032
(220)
Дата подання заявки
31.08.2022
(441)
Дата публікації заявки
13.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Голобородько Катерина Павлівна;
Вул. Шахтарської Слави, ###, кв. ###, м. Донецьк, 83077 (UA)

(732)
Власники

Голобородько Катерина Павлівна;
Вул. Шахтарської Слави, ###, кв. ###, м. Донецьк, 83077 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Соклаков Антон Олександрович;
А/с 11451, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги щодо оптового продажу тварин та товарів для тварин, а саме: кормів для тварин, іграшок та одягу для тварин, косметики для тварин, вітамінів та дієтичних добавок для тварин, наповнювачів для туалетів тварин; послуги щодо роздрібного продажу тварин та товарів для тварин, а саме: кормів для тварин, іграшок та одягу для тварин, косметики для тварин, вітамінів та дієтичних добавок для тварин, наповнювачів для туалетів тварин; сприяння продажам для інших.