Свідоцтво на знак № 95595 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95595 (заявка m200701697): pleasure; tess; enjoy new taste impressions; black tea

95595

m200701697

26.08.2008

07.02.2017

07.02.2007

26.08.2008, бюл. № 16/2008

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД»;
Вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус "А", кімната 206, м. Київ, 01042 (UA)

Боровик Петро Антонович

Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

 

Кл.30:

Чай 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок, ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); обробляння текстів; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо комерційної діяльності та управління; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; сприяння продажеві (посередництво) товарів 30 класу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам товарів 30 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання місця на рекламу; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; упорядковування інформації комп'ютерних баз даних