Свідоцтво на знак № 95595 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95595 (заявка m200701697): enjoy new taste impressions; tess; black tea; pleasure
(111)
Номер свідоцтва
95595
(210)
Номер заявки
m200701697
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
08.02.2017
(151)
Дата реєстрації знака
26.08.2008
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
07.02.2017
(220)
Дата подання заявки
07.02.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.08.2008, бюл. № 16/2008
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД»;
Вул. А. Іванова, 10, м. Київ, 10, 01010 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД»;
Вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус "А", кімната 206, м. Київ, 01042 (UA)

(740)
Довірена особа

Боровик Петро Антонович;
Вул. П. Мирного, буд. 11, кв. 7, м. Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

Боровик Петро Антонович;
А/с 32, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Чай 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок, ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; розповсюджування зразків; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); обробляння текстів; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо комерційної діяльності та управління; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; сприяння продажеві (посередництво) товарів 30 класу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам товарів 30 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання місця на рекламу; готування рекламних смуг; написання рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; упорядковування інформації комп'ютерних баз даних 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95593 (заявка m200701694): enjoy new taste impressions; tess; sunrise; black tea
*95593 m200701694