Свідоцтво на торговельну марку № 308485 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308485 (заявка m201922123): yarema dental
(111)
Номер свідоцтва
308485
(210)
Номер заявки
m201922123
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2029
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Міклош Ярема Ігорович;
Вул. Гартмана Вітвера, 12, кв. 5, м. Львів, 79008 (UA)

(732)
Власники

Міклош Ярема Ігорович;
Вул. Гартмана Вітвера, 12, кв. 5, м. Львів, 79008 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шаповал Дмитро Володимирович;
Кудрявський узвіз, 5 Б, оф. 621, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Шаповал Дмитро Володимирович;
Кудрявський узвіз, 5 Б, корп. 621, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Стоматологічні послуги; послуги медичних центрів. 

Інші торговельні марки цього власника