Свідоцтво на знак № 130136 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 130136 (заявка m201012591): mpay; мобільні платежі; трау
(111)
Номер свідоцтва
130136
(210)
Номер заявки
m201012591
(151)
Дата реєстрації знака
11.10.2010
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
13.08.2020
(220)
Дата подання заявки
13.08.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.10.2010, бюл. № 19/2010
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство "КИЇВСТАР ДЖ. ЕС. ЕМ.";
Просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03110 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
Просп. Червонозоряний, 51, м. Київ, 03110 (UA)

(740)
Довірена особа

Дубинський Михайло Ілліч;
М. Київ, а/с 295,03150

(750)
Адреса для листування

Дубинський Михайло Ілліч;
А/с 295, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; послуги агентств телеграфного і телефонного інформування; наймання (прокат) апаратури для посилання повідомин; викликання по радіо чи по телефону (послуги); інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); електронна пошта; надання телекомунікаційних каналів для замовляння товарів за телевізійною рекламою; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення телевізійне; наймання (прокат) модемів; надавання доступу до баз даних; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; надання чатів (форумів для дискусій) в Інтернеті; передавання телеграм; посилання телеграм; передавання факсимільне; посилання повідомин; послуги голосової пошти; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телеграфні послуги; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; послуги щодо телеконференцій; наймання (прокат) телефонів; телефонні послуги; наймання (прокат) факсимільної апаратури 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 145106 (заявка m201012595): mpay; мобільні платежі; трау
*145106 m201012595