Свідоцтво на торговельну марку № 292230 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292230 (заявка m201907053): ms; mindstudios; mind studios
(111)
Номер свідоцтва
292230
(210)
Номер заявки
m201907053
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.03.2029
(220)
Дата подання заявки
27.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Баришевський Антон Iгорович;
Ж/м Тополя-3, буд. 31, кв. 57, м. Дніпро, 49041 (UA)

Добрицький Дмитро Олександрович;
Вул. Героїв Сталінграда, 63, кв. 102, м. Дніпро, 49033 (UA)

Дишук Іван Олександрович;
Бульв. Слави, 18, кв. 268, м. Дніпро, 49000 (UA)

(732)
Власники

Баришевський Антон Iгорович;
Ж/м Тополя-3, буд. 31, кв. 57, м. Дніпро, 49041 (UA)

Добрицький Дмитро Олександрович;
Вул. Героїв Сталінграда, 63, кв. 102, м. Дніпро, 49033 (UA)

Дишук Іван Олександрович;
Бульв. Слави, 18, кв. 268, м. Дніпро, 49000 (UA)

(740)
Довірена особа

Новородовська Тетяна Сергіївна;
А/с 467, м. Дніпро, 49005

(750)
Адреса для листування

Новородовська Тетяна Сергіївна;
А/с 467, м. Дніпро, 49005 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; графічний дизайн; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; комп'ютерне програмування; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших