Свідоцтво на торговельну марку № 277574 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 277574 (заявка m201814488): whirl-pak; whirl pak; рак
(111)
Номер свідоцтва
277574
(210)
Номер заявки
m201814488
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.06.2028
(220)
Дата подання заявки
19.06.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2020, бюл. № 12/2020
(300)
Дані щодо пріоритету

87/952,937; 07.06.2018; US

(731)
Заявники

НАСКО СЕМПЛІНГ ЛЛК (NASCO SAMPLING LLC);
901 Джейнсвілл Евенью, Форт Аткінсон, Вісконсин 53538, Сполучені Штати Америки (901 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 53538, United States of America) (US)

(732)
Власники

НАСКО СЕМПЛІНГ ЛЛК (NASCO SAMPLING LLC);
901 Джейнсвілл Евенью, Форт Аткінсон, Вісконсин 53538, Сполучені Штати Америки (901 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin 53538, United States of America) (US)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Ляпунов і компанія», Кислиця Тетяна Олегівна;
А/с 32, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Пластикові пакети (сумки) стерилізовані для збирання,; транспортування,; обробляння,; інкубації і зберігання для подальшого вивчення медичних пробних зразків,; а саме: біологічних пробних зразків,; хімічних пробних зразків,; фармацевтичних пробних зразків,; ветеринарних пробних зразків і біомедичних пробних зразків 

Кл.16:

Пластикові пакети стерилізовані загального призначення для пакування зразків, а саме: зразків води, зразків продуктів харчування, зразків молока, зразків ґрунту, зразків з навколишнього середовища 

Кл.22:

Пластикові мішки стерилізовані для збирання, транспортування та зберігання зразків на промислові потреби, а саме: зразків води, зразків продуктів харчування, зразків молока, зразків ґрунту, зразків з навколишнього середовища