Свідоцтво на торговельну марку № 292055 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292055 (заявка m201901158): publix group
(111)
Номер свідоцтва
292055
(210)
Номер заявки
m201901158
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.01.2029
(220)
Дата подання заявки
21.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Пелипенко Павло Григорійович;
Вул. Золочівська, 30/1, кв. 12, м. Харків, 61177 (UA)

(732)
Власники

Пелипенко Павло Григорійович;
Вул. Золочівська, 30/1, кв. 12, м. Харків, 61177 (UA)

(740)
Довірена особа

Бондаренко Ольга Миколаївна (№ 308);
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Бондаренко Ольга Миколаївна;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги щодо роздрібного продажу електронних засобів, апаратів, пристроїв та аксесуарів, відеореєстраторів, побутової електроніки, побутових пристроїв; послуги щодо оптового продажу електронних засобів, апаратів, пристроїв та аксесуарів, відеореєстраторів, побутової електроніки, побутових пристроїв; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажам (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; в тому числі товарів 9,; 11 класів,; в тому числі: електронних засобів,; апаратів,; пристроїв та аксесуарів,; відеореєстраторів,; побутової електроніки,; побутових пристроїв (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари та замовляти послуги у роздрібних магазинах,; на підприємствах оптової торгівлі,; через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів,; в тому числі через веб-сайти,; або шляхом замовлення товарів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів,; в тому числі товарів 9,; 11 класів,; в тому числі: електронних засобів,; апаратів,; пристроїв та аксесуарів,; відеореєстраторів,; побутової електроніки,; побутових пристроїв (крім їх транспортування), що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари, а також замовляти товари і послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки