Заявка на торговельну марку № 98020670 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 98020670: landings by holiday inn
(210)
Номер заявки
98020670
(220)
Дата подання заявки
18.02.1998
(300)
Дані щодо пріоритету

75/365,304; 30.09.1997; US

(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Готелі,; мотелі,; забезпечування готельним житлом,; попереднє замовляння місць у готелях,; послуги барів,; кав'ярні,; ресторани,; постачання харчове,; забезпечування харчами і напоями