Свідоцтво на торговельну марку № 242558 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 242558 (заявка m201617477): глюквамін
(111)
Номер свідоцтва
242558
(210)
Номер заявки
m201617477
(151)
Дата реєстрації знака
11.06.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.08.2026
(220)
Дата подання заявки
12.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.06.2018, бюл. № 11/2018
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», генеральний директор Безпалько Л. В.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03680 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні) 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 249305 (заявка m201703742): глюквамін; спонсор показу; суглоби можуть бути в нормі!
*249305 m201703742
Свідоцтво торговельну марку № 242262 (заявка m201622118): суглоби мають бути в нормі; глюквамін
*242262 m201622118
Свідоцтво торговельну марку № 238544 (заявка m201614698): глюкамін
*238544 m201614698