Свідоцтво на торговельну марку № 312749 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312749 (заявка m202007171): mirra; renovation group; м
(111)
Номер свідоцтва
312749
(210)
Номер заявки
m202007171
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.04.2030
(220)
Дата подання заявки
13.04.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; золотий;

(731)
Заявники

Скорбач Геннадій Володимирович;
Вул. Грушева, 7, кв. 2, м. Харків, 61067 (UA)

(732)
Власники

Скорбач Геннадій Володимирович;
Вул. Грушева, 7, кв. 2, м. Харків, 61067 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Сергієнко Оксана Вікторівна;
Вул. Роганська, 130/3, кв. 179, м. Харків, 61172

(750)
Адреса для листування

Сергієнко О. В.;
Вул. Роганська, 130/3, кв. 179, м. Харків, 61172 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Асфальтування; брукування доріг; будівельні роботи у суднобудуванні; будування ярмаркових рундуків та крамниць; встановлювання дверей і вікон; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування печей; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання риштовань; встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); дезінфікування; забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; знесення будівель; знищування шкідників, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; ізолювання будівель; клепання; консультування щодо споруджування; лакування; малярні роботи внутрішні і зовнішні; мурування кам'яне; мурування цегляне; наглядання за споруджуванням будівель; очищання димоходів; підводне ремонтування; підводне споруджування; повторне лудіння; покрівельні послуги; послуги електриків; послуги з боротьби зі шкідниками, крім у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з гідравлічного розриву пластів; послуги з утримування будинків (послуги з прибирання); проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат бульдозерів; прокат дренажних насосів; прокат екскаваторів; прокат кранів (споруджувального обладнання); прокат споруджувального обладнання; прокат чистильних машин; прокладання кабелів; протикорозійне обробляння; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування насосів; ремонтування оббивки меблів; ремонтування секретних замків; реставрування меблів; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; споруджування; сухе чищення; теслярські послуги; технічне обслуговування басейнів; технічне обслуговування і ремонтування кімнат-сейфів; технічне обслуговування і ремонтування пальників; технічне обслуговування і ремонтування сейфів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричному устаткованні; фарбування або ремонтування знаків; чищення будівель (внутрішнє); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); чищення вікон; чищення і ремонтування бойлерів; чищення пемзою; чищення піском; шпалерні роботи; штукатурні роботи.