Свідоцтво на знак № 188107 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 188107 (заявка m201309317): прометей; light
(111)
Номер свідоцтва
188107
(210)
Номер заявки
m201309317
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.05.2023
(220)
Дата подання заявки
28.05.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2014, бюл. № 13/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; чорний;

(731)
Заявники

Городецький Дмитро Олександрович;
Пров. Генерала Вишневського, 13, кв. 82, м. Одеса, 65072 (UA)

(732)
Власники

Городецький Дмитро Олександрович;
Пров. Генерала Вишневського, 13, кв. 82, м. Одеса, 65072 (UA)

(740)
Довірена особа

Воропаєва Наталія Миколаївна;
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65008

(750)
Адреса для листування

Воропаєва Наталія Миколаївна;
Вул. Сєрова, 35, кв. 16, м. Одеса, 65091 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); інтерактивне рекламування товарів через комп'ютерну мережу; представляння товарів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; радіорекламування; реклама поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; розповсюджування рекламних матеріалів; телемаркетинг; рекламування; сприяння продажеві (посередництво) - всі вищезазначені послуги, пов'язанні з введенням в цивільний оборот товарів 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21, 28 класів