Свідоцтво на торговельну марку № 304851 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304851 (заявка m201921963): edu cat
(111)
Номер свідоцтва
304851
(210)
Номер заявки
m201921963
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2029
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Кучеренко Олег Володимирович;
Вул. Стальського, 24 Б, кв. 25, м. Київ, 02139 (UA)

(732)
Власники

Кучеренко Олег Володимирович;
Вул. Стальського, 24 Б, кв. 25, м. Київ, 02139 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Охромєєв Юрій Геннадійович;
А/с 33, м. Київ, 04086 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.39:

Замовляння квитків для подорожей; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожуючих 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 279520 (заявка m201816198): persey travel
*279520 m201816198
Свідоцтво торговельну марку № 279521 (заявка m201816200): edu cat; learn&travel; learn travel
*279521 m201816200
Свідоцтво торговельну марку № 190429 (заявка m201317038): persey travel
*190429 m201317038