Свідоцтво на торговельну марку № 297225 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 297225 (заявка m201909467): automotive; auto motive; am; ам
(111)
Номер свідоцтва
297225
(210)
Номер заявки
m201909467
(151)
Дата реєстрації знака
05.05.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.04.2029
(220)
Дата подання заявки
19.04.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.05.2021, бюл. № 18/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; сірий;

(731)
Заявники

Йоц Віктор Валерійович;
Вул. 40-років Перемоги, 11 А, кв. 19, м. Ковель, Волинська обл., 45008 (UA)

(732)
Власники

Йоц Віктор Валерійович;
Вул. 40-років Перемоги, 11 А, кв. 19, м. Ковель, Волинська обл., 45008 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 168, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; виписування рахунків; демонстрування товарів; написання рекламних текстів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів, а саме автомобільних запчастин (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою торговельних автоматів,; каталогів посилкової торгівлі або електронних засобів,; через веб-сайти або програми телемагазинів