Свідоцтво на торговельну марку № 295365 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295365 (заявка m201906031): professor kozyavkin method
(111)
Номер свідоцтва
295365
(210)
Номер заявки
m201906031
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.03.2029
(220)
Дата подання заявки
18.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(731)
Заявники

КОЗЯВКІНС МЕДІКАЛ ТЕХНОЛОДЖІС ЛТД (KOZYAVKIN'S MEDICAL TECHNOLOGIES LTD);
Хрістодоулоу Хатзіпавлоу, 205 Лоулоупіс Курт, Флор 2, Оффіце/Флат 201, КІ- 3036 Лімассол, Кіпр (Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 2, Office/Flat 201, CY-3036 Limassol) (CY)

(732)
Власники

КОЗЯВКІНС МЕДІКАЛ ТЕХНОЛОДЖІС ЛТД (KOZYAVKIN'S MEDICAL TECHNOLOGIES LTD);
Хрістодоулоу Хатзіпавлоу, 205 Лоулоупіс Курт, Флор 2, Оффіце/Флат 201, КІ- 3036 Лімассол, Кіпр (Christodoulou Chatzipavlou, 205, Louloupis Court, Floor 2, Office/Flat 201, CY-3036 Limassol) (CY)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Ривюк М. І.;
А/с 3105, м. Львів, 79068 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське доглядання; послуги альтернативної медицини; послуги лікарень; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги профілакторіїв; послуги психологів; послуги санаторіїв; послуги телемедицини; послуги центрів здоров'я; прокат медичного обладнання; прокат санітарного устатковання; терапевтичні послуги; фармацевтичне консультування; фізіотерапія; послуги курортів з мінеральними водами 

Схожі торговельні марки