Свідоцтво на торговельну марку № 269654 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 269654 (заявка m201729896): autoinformer
(111)
Номер свідоцтва
269654
(210)
Номер заявки
m201729896
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.12.2027
(220)
Дата подання заявки
28.12.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2020, бюл. № 1/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний;

(731)
Заявники

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
Вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, 03113 (UA)

(732)
Власники

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР»;
Вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, 03113 (UA)

(740)
Довірена особа

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Вул. Жилянська 37/97, 3-й поверх, м. Київ, 01033

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Вул. Жилянська, 37/97, 3-й поверх, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні) апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; комп'ютерне програмне забезпечення; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); бездротові телефони; блоки пам'яті комп'ютера; бортові самописці (реєстратори даних); браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); детектори; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні брелоки для ключів, що є апаратами дистанційного керування; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; звукові сигнальні пристрої; зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); інтерфейси для комп'ютерів, смартфонів, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні програми записані; комп'ютерне програмне забезпечення (записане/завантажне) для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комутаційні електричні апарати; монітори (комп'ютерні програми); навігаційні інструменти; навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); навігаційне програмне забезпечення (записане/завантажне); програмне забезпечення (записане/завантажне) для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв, що використовуються із протикрадіжними пристроями для транспортних засобів; передавачі електронних сигналів; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; протикрадіжні попереджальні пристрої; пульти керування (електрика); сигнальні пристрої; спостерігальна апаратура електрична; спостерігальні прилади; супутникові навігаційні апарати; токени автентифікації (шифрувальні пристрої); трансмітери (телекомунікації) 

Кл.12:

Протикрадіжні пристрої для транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої для транспортних засобів 

Кл.35:

Рекламування; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; орендування рекламного місця; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги рекламних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу протикрадіжних пристроїв, навігаційних систем, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційної апаратури; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в пунктах оптової та роздрібної торгівлі; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.37:

Встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування протикрадіжних сигнальних пристроїв та навігаційної апаратури для транспортних засобів; технічне обслуговування транспортних засобів; встановлювання і ремонтування телефонів; прокладання кабелів; ремонтування електропередавальних ліній; усування завад в електричному устаткованні; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; радіозв'язок; супутниковий зв'язок; транслювання засобами бездротового зв'язку; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.39:

Забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих; логістика транспортна; навігаційні послуги; прокат навігаційних систем; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; картографічні послуги; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо розробляння та проектування програмного забезпечення для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; проектування, розробляння, оновлювання, обслуговування програмного забезпечення для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; прокат програмного забезпечення для комп'ютерів, смарт-пристроїв, портативних електронних пристроїв та телекомунікаційних пристроїв; консультування та інформування щодо комп'ютерної безпеки; консультування та інформування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; науково-технічне експертування; проведення досліджень технічних проектів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних систем; розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; технологічне консультування; хмарне обчислювання даних 

Кл.45:

Послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; відслідковування місцезнаходження викраденого майна; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); моніторинг охоронної сигналізації; наглядання за житлом за відсутності мешканців; повертання втрачених речей; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; служби нічної охорони; служби охорони; інформування та консультування щодо вищезазначених послуг; консультування щодо фізичної безпеки 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 269652 (заявка m201729894): autoinformer
*269652 m201729894
Свідоцтво торговельну марку № 269650 (заявка m201729892): autoinformer
*269650 m201729892
Свідоцтво торговельну марку № 80929 (заявка m200710782): informer
*80929 m200710782