Свідоцтво на торговельну марку № 39790 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 39790 (заявка 2002021336): нем; hem
(111)
Номер свідоцтва
39790
(210)
Номер заявки
2002021336
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
17.03.2021
(151)
Дата реєстрації знака
17.05.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
29.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.02.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
20.02.2032
(220)
Дата подання заявки
20.02.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.05.2004, бюл. № 5/2004
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш»;
Площа Привокзальна, 1, м. Суми, 40011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.7:

Барабани (деталі машин); блоки (деталі машин); відкидні клапани (деталі машин); відцентрові машини; відцентрові насоси (помпи); всмоктувальні машини промислові; корпуси (деталі машин); мастильні насоси (помпи); насоси (помпи) (машини); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); діафрагми, мембрани до насосів (помп); насоси (помпи) вакуумні (машини); насоси (помпи) до нагрівального устатковання; осі машин; передавальні вали, крім призначених до наземних транспортних засобів; планшайби (деталі машин). 

Кл.9:

Автомобільні пожежні насоси (помпи); вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; дрібні вимірювальні інструменти; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами. 

Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділові довідки; досліджування ринкове; комплектування штату працівників; консультування щодо штату працівників; реклама поштою; наймання рекламних матеріалів; оновлювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; публікування рекламних текстів; рекламування; аналізування собівартості. 

Кл.37:

Будівельне наглядання; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих; встановлювання, утримування та лагодження комп'ютерів; конторське встановлювання, технічне доглядання і лагодження устатковання; інформування щодо лагодження; лагодження теплотехнічного та енергетичного обладнання; лагодження будівель та споруд; встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів; монтування технічного обладнання; монтування нестандартного технічного обладнання та стендів; лагодження насосів (помп); встановлювання, лагодження насосного устатковання; встановлювання і лагодження опалювального устатковання; обслуговування, лагодження енергообладнання та електричних мереж; обслуговування та лагодження засобів пожежної сигналізації; обслуговування та лагодження засобів телефонного зв'язку; встановлювання пожежної сигналізації; пусконалагоджувальні роботи щодо енергетичного обладнання; лагодження газової автоматики; лагодження енергоустановок; споруджування; споруджування заводів, фабрик (цехів); встановлювання і лагодження телефонів; технічне доглядання транспортних засобів; технічне обслуговування підйомно-транспортних засобів; лагодження транспортних засобів; встановлювання і лагодження холодильного устатковання. 

Кл.38:

Електронна пошта; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; факсимільне передавання. 

Кл.39:

Автомобільне перевозіння; зберігання (товарів) на складах; зберігання товарів; наймання вагонів; наймання перегонових автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; доставляння товарів 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 29, 30 та 31 класів. 

Кл.40:

Гальванування; гравіювання; інформування щодо обробляння матеріалів; ковальські роботи; лиття металів; обробляння металів; термообробляння металів; нікелювання; очищання промислових стоків; пиляння (пилорамне); покривання металами; монтажні роботи на замову; складальні роботи на замову; стругання (верстатне); забивання тварин; фарбування; фрезування; хромування; цинкування; шліфування. 

Кл.41:

Атестування (освіта); влаштовування виставок (культурних і навчальних); влаштовування і провадження навчання в майстернях; навчання; навчання практичне; освіта; консультування щодо вибору професій; редагування текстів. 

Кл.42:

Будівельне креслення; використовування патентів; випробовування електричних машин; випробування матеріалів; відновлювання комп'ютерної бази даних; експертування; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); калібрування (вимірювання); оновлювання програмного статку комп'ютерів; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; консультування щодо комп'ютерної техніки; досліджування в механіці; перевіряння контурів заземлення і занулення електроустановок; перевіряння опору електроустановок; просвічування (радіографічний контроль) зварних швів, кромок, заготовок, деталей; пошуки і розробляння нових товарів (промисловий дизайн); досліджування в техніці; вивчання технічних проектів; перевіряння якості. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 40421 (заявка 2002010253): нем; hem
*40421 2002010253

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 35087 (заявка 2002108666): немосоде; hemocode
*35087 2002108666
Свідоцтво торговельну марку № 9045 (заявка 93073980): hem нем
*9045 93073980