Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 201711 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 201711 (заявка m201401958): moss
(111)
Номер свідоцтва
201711
(210)
Номер заявки
m201401958
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.02.2024
(220)
Дата подання заявки
11.02.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2015, бюл. № 14/2015
(731)
Заявники

Мушка Олександр Сергійович;
Вул. Економічна, ###, м. Краматорськ, Донецька обл., 84308 (UA)

(732)
Власники

Мушка Олександр Сергійович;
Вул. Економічна, ###, м. Краматорськ, Донецька обл., 84308 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трембовецька Тетяна Петрівна (№ 381);
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048

(750)
Адреса для листування

Трембовецька Тетяна Петрівна;
Вул. Кадетський Гай, 3, кв. 93, м. Київ, 03048 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устатковання для нагрівання, куховарення; арматура металева до печей; випалювальні печі; сушильні печі; витягові ковпаки; горна; печі; топки; грилі; жарильні; жарильні для солоду; жарильні пристрої (решітки) (кухонні); жарильні рожни; завантажувальне устатковання до печей; зольники до печей; каганці; камені з вулканічної лави до жарильних сіток чи мангалів; канальні печі; колосники (колосникові решітки) до печей; коминки хатні; кухонні нагрівачі; кухонні печі; кухонні плити; мангали; нагрівальні елементи; нагрівальні пластини; нагрівачі тарілок; обертальні пристрої для жарильних рожнів; опори до випалювальних печей; охолоджувачі (охолоджувальні баки) для печей; печі, крім лабораторних; сонячні печі; фасонне футеровання до печей; харчові витяжники кухонні; хлібопекарські печі; шамотове футеровання до печей 

Кл.35:

Сприяння продажеві (посередництво) товарів 11 класу; послуги з постачання для інших товарів 11 класу (закуповування товарів 11 класу та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння товарів 11 класу через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 11 класу, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі 

Схожі торговельні марки