Свідоцтво на торговельну марку № 61818 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 61818 (заявка 20040505644): san; sn; а
(111)
Номер свідоцтва
61818
(210)
Номер заявки
20040505644
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
29.05.2014
(151)
Дата реєстрації знака
15.05.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.05.2014
(220)
Дата подання заявки
28.05.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.05.2006, бюл. № 5/2006
(731)
Заявники

Чорнобай Олександр Олегович;
Вул. Революції, ###, кв. ###, м. Харків (UA)

(732)
Власники

Чорнобай Олександр Олегович;
Вул. Революції, ###, кв. ###, м. Харків (UA)

(750)
Адреса для листування

Дьяконенко Олександр Євгенович;
Вул. Гвардійців Широнінців, ###, кв. ###, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори; всі товари, що включені до 25 класу. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу.