Заявка на знак № 20040606115 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 20040606115: за решёткой
(210)
Номер заявки
20040606115
(220)
Дата подання заявки
10.06.2004
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Секретні Матеріали-Україна» (UA)

(740)
Довірена особа

Черепов Леонід Володимирович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Аудіо-, відео- і телепродукція; відеокасети; видання електронні (завантажні); дискети, диски магнітні та оптичні; електронні оповіщальні дошки; записові диски, звукозаписові диски, звукозаписові носії; магнітні і оптичні носії інформації; механічні вивіски; комп'ютерні ігри, комп'ютерні програми записані; компакт-диски [аудіо-відео]; CD-диски; DVD-диски; різноманітні видання на магнітних і оптичних носіях інформації, CD-дисках, DVD- дисках, аудіо- і відеокасетах 

Кл.16:

Вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування; упакування паперове або картонне; друкована продукція; альбоми,; альманахи,; брошури,; буклети,; відривні календарі,; видання друковані,; вимпели паперові,; газети,; графічні друковані роботи,; графічні зображення,; друковані видання періодичні,; журнали,; збірники,; календарі,; комікси,; картинки,; каталоги,; книги,; малюнки,; малюнки перевідні,; наклейки,; обгортки,; плакати,; прапорці паперові,; посібники,; проспекти рекламні,; рекламні друковані видання,; рекламні друковані матеріали; таблички паперові або картонні, об'яви, фотографії, фотоальбоми, фотожурнали 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; вивчання ринку; влаштовування і проведення виставок і ярмарок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; демонстрування товарів; ділове інформування; ділові довідки; імпорт-експорт різноманітних друкованих видань, газет та журналів, видань на CD-дисках, DVD-дисках, аудіо- і відеокасетах; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлення рекламних матеріалів; обробляння текстів; публікування рекламних текстів; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюдження рекламних матеріалів; рекламування; розповсюдження зразків; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту різноманітних друкованих видань,; газет,; журналів,; видань на CD-дисках,; DVD-дисках,; аудіо- і відеокасетах,; що дозволяє споживачам оглядати та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних друкованих видань, газет, журналів, видань на CD-дисках, DVD-дисках, аудіо- і відеокасетах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту друкованих видань,; газет,; журналів,; видань на CD-дисках,; DVD-дисках,; аудіо- і відеокасетах та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштування і проведення фотовиставок, в тому числі в мережі Інтернет; влаштування і проведення конференцій, форумів, презентацій, банкетів, фуршетів, конкурсів, фестивалів, свят, шоу-акцій, ток-шоу, семінарів; влаштовування лотерей; видавання журналів і газет; видавничі послуги; влаштовування видовищ; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг, виховування; готування радіо- і телевізійних передач розважальних; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; знімання відеострічок, відеоклипів і відеороликів; клуби; публікування текстів, крім рекламних; телевізійні і радіопередачі розважальні; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; послуги перекладачів; публікування електронних книжок, газет та журналів в комп'ютерних мережах; послуги щодо цифрового зображення; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 42581 (заявка 2002097533): за решеткой
*42581 2002097533