Свідоцтво на торговельну марку № 75294 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 75294 (заявка m200506640): нейро-норм; нейро норм; hopm
(111)
Номер свідоцтва
75294
(210)
Номер заявки
m200506640
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
11.08.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.06.2015
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.06.2025
(220)
Дата подання заявки
17.06.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2007, бюл. № 5/2007
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Нестеренко Наталія Олександрівна, Патентний повірений України, реєстраційний номер 413;
АО "Юридична фірма "ЕКВО", Бізнес центр "Сенатор", 15-й поверх, вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010

(750)
Адреса для листування

АО "Юридична фірма "ЕКВО";
Бізнес центр "Сенатор", 15-й поверх, вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати, а саме психостимулюючі та неотропні засоби 

Інші торговельні марки цього власника