Заявка на знак № m201404155 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201404155: громадська рада з захисту прав людини
(210)
Номер заявки
m201404155
(220)
Дата подання заявки
24.03.2014
(731)
Заявники

Громадська організація «ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Видавання книжок [видавництва]; викладання / виховування / навчання; виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування культурних або навчальних виставок; влаштовування лотерей; влаштовування розваг у таборах відпочинку; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних программ; дозвілля / розваги; дозвілля або навчання в клубах; дублювання; екзаменування у навчанні; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; караоке-послуги; кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; мікрофільмування; монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; мюзик-холи; навчання в академіях; навчання індивідуальне; надавання місць для дозвілля та розваг; надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; наймання [прокат] аудіоапаратури; наймання [прокат] видовищних декорацій; наймання [прокат] відеокамер; наймання [прокат] відеомагнітофонів; наймання [прокат] відеофільмів; наймання [прокат] звукозаписувачів; наймання [прокат] іграшок; наймання [прокат] ігрового обладнання; наймання [прокат] кінопроекторів і приладдя; наймання [прокат] кінофільмів [фільмів]; наймання [прокат] освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; наймання [прокат] радіо- і телевізійних приймачів; наймання [прокат] спортивних майданчиків; наймання [прокат] спортивного споряддя, крім транспортних засобів; наймання [прокат] стадіонного обладдя; наймання [прокат] театральних декорацій; написання текстів, крім рекламних; перекладання з мови і на мову жестів; перепідготовляння професійне; планування вечірок [розваги]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з каліграфії; послуги з розважання; послуги з усного перекладання; послуги інструкторів, репетиторів [навчання]; послуги кінозалів [демонстрування кінофільмів]; послуги оркестрів; послуги перекладачів; послуги перемісних бібліотек; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги театральних кас [розваги]; послуги шкіл [освіта]; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання; презентації вистав; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; релігійне навчання; служба новин; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання фільмів, крім рекламних роликів; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; школи-інтернати 

Інші торговельні марки цього власника