Свідоцтво на торговельну марку № 304750 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304750 (заявка m201912198): agard
(111)
Номер свідоцтва
304750
(210)
Номер заявки
m201912198
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
24.05.2029
(220)
Дата подання заявки
24.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Пинзар Антон Ігорович;
Вул. Обсерваторна, 12 Б, кв. 1, м. Київ, 04053 (UA)

(732)
Власники

Пинзар Антон Ігорович;
Вул. Обсерваторна, 12 Б, кв. 1, м. Київ, 04053 (UA)

(750)
Адреса для листування

Пинзар Антон Ігорович;
Вул. Обсерваторна, 12 Б, кв. 1, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг цільовий; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з огляду преси; послуги щодо комерційного посередництва; прокат рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); фінансове консультування; фінансове спонсорство; фінансові досліджування 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення семінарів; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; організовування спортивних змагань 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування та промислового досліджування; проектування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; консультування щодо безпеки даних; оцифровування документів (сканування); розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів) 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування щодо фізичної безпеки; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; написання особистих листів; послуги детективних агентств; послуги щодо особистої охорони; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги юристів-правозахисників; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); розслідування особистого минулого; управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших 

Схожі торговельні марки