Свідоцтво на торговельну марку № 202485 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 202485 (заявка m201408433): smart coffee
(111)
Номер свідоцтва
202485
(210)
Номер заявки
m201408433
(151)
Дата реєстрації знака
10.08.2015
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
20.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.06.2024
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
19.06.2034
(220)
Дата подання заявки
19.06.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.08.2015, бюл. № 15/2015
(731)
Заявники

Шиян Максим Вікторович;
Вул. П. Орлика, ###, кв. ###, м. Київ, 01024 (UA)

(732)
Власники

Шиян Максим Вікторович;
Вул. П. Орлика, ###, кв. ###, м. Київ, 01024 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Трачук Юрій Миколайович;
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, 3-й поверх, м. Рівне, 33023

(750)
Адреса для листування

Трачук Юрій Миколайович;
Вул. Академіка Грушевського, 42 Б, 3-й поверх, м. Рівне, 33023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.43:

Агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонах); будинки для людей похилого віку; готелі; закусочні; замовляння (бронювання) тимчасового житла; замовляння місць в пансіонатах; їдальні; кафе; кафетерії; мотелі; надавання приміщень в таборах відпочинку; наймання (орендування) приміщень на збори; наймання (орендування) тимчасового житла; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; пансіонати; пансіони для тварин; попереднє замовляння місць в готелях; послуги барів; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; туристські бази; ясла дитячі. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки