Свідоцтво на торговельну марку № 296092 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 296092 (заявка m201914274): подільський туалетний папір
(111)
Номер свідоцтва
296092
(210)
Номер заявки
m201914274
(151)
Дата реєстрації знака
14.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.06.2029
(220)
Дата подання заявки
18.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
14.04.2021, бюл. № 15/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

оранжевий; жовтий; темно-червоний; темно-синій; білій;

(731)
Заявники

Псарюк Марія Пилипівна;
С. Конятин, Путильський р-н, Чернівецька обл., 59122 (UA)

(732)
Власники

Псарюк Марія Пилипівна;
С. Конятин, Путильський р-н, Чернівецька обл., 59122 (UA)

(750)
Адреса для листування

Шевчук Ігор Вікторович;
Вул. Перемоги, ###, кв. ###, м. Хмельницький, 29000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Гігієнічний папір; папір 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 297913 (заявка m201917710): подільський папір
*297913 m201917710