Свідоцтво на знак № 241150 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 241150 (заявка m201614059): barista
(111)
Номер свідоцтва
241150
(210)
Номер заявки
m201614059
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
29.06.2026
(220)
Дата подання заявки
29.06.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2018, бюл. № 9/2018
(731)
Заявники

Шаринов Євгеній Павлович;
Просп. Газети «Правда», 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(732)
Власники

Шаринов Євгеній Павлович;
Просп. Газети «Правда», 1, кв. 178, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТОВ «Малбі Фудс», Шаринов Є. П.;
А/с 947, вул. Лазаряна, 3, м. Дніпропетровськ, 49010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Безалкогольні напої; води (напої); газовані води; безалкогольні енергетичні напої; есенції для виготовляння напоїв; ізотонічні напої; літієва вода; мінеральні води (напої); порошки для виготовляння газованих напоїв; сиропи до напоїв; складники для виготовляння газованих вод; складники для виготовляння напоїв; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки