Свідоцтво на знак № 171879 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 171879 (заявка m201210943): moda germanica; modisch & praktisch
(111)
Номер свідоцтва
171879
(210)
Номер заявки
m201210943
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2013
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
27.06.2022
(220)
Дата подання заявки
27.06.2012
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2013, бюл. № 11/2013
(731)
Заявники

Рибак Ігор Семенович;
Приморський бульвар, 1, кв. 1, м. Одеса, 65026 (UA)

(732)
Власники

Рибак Ігор Семенович;
Приморський бульвар, 1, кв. 1, м. Одеса, 65026 (UA)

(750)
Адреса для листування

Рибак Ігор Семенович;
Вул. Зелена, 8, кв. 19, м. Одеса, 65092 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг, взуття, наголовні убори 

Інші торговельні марки цього власника