Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 189808 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 189808 (заявка m201404653): aroma kava
(111)
Номер свідоцтва
189808
(210)
Номер заявки
m201404653
(151)
Дата реєстрації знака
11.08.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.04.2024
(220)
Дата подання заявки
03.04.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.08.2014, бюл. № 15/2014
(731)
Заявники

Чернишова Юлія Сергіївна;
Вул. Богдана Хмельницького, ###, кв. ###, м. Київ, 01030 (UA)

(732)
Власники

Чернишова Юлія Сергіївна;
Вул. Богдана Хмельницького, ###, кв. ###, м. Київ, 01030 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Єреванська, 18 А, кв. 17, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Зв'язок, в тому числі абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин (інформаційні агентства); електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; мовлення бездротове; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до форумів в режимі он-лайн; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; наймання (прокат) апаратури для зв'язку (телекомунікації); наймання (прокат) апаратури для передавання повідомин; наймання (прокат) модемів; наймання (прокат) телефонів; наймання (прокат) факсимільної апаратури; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; передавання телеграм; факсимільне передавання; передавання цифрових файлів; послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги щодо відеоконференцій; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); послуги щодо телеконференцій; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 304765 (заявка m201915099): special aroma kava
*304765 m201915099
Свідоцтво торговельну марку № 304757 (заявка m201913945): arabica special aroma kava
*304757 m201913945
Свідоцтво торговельну марку № 273735 (заявка m201912036): aroma special
*273735 m201912036
Свідоцтво торговельну марку № 275727 (заявка m201804912): aroma friends
*275727 m201804912
Свідоцтво торговельну марку № 273179 (заявка m201804907): аромадрузья; арома друзья; apoma
*273179 m201804907
Свідоцтво торговельну марку № 257870 (заявка m201716595): aroma
*257870 m201716595
Свідоцтво торговельну марку № 209921 (заявка m201413590): aroma kava; fresh coffee
*209921 m201413590
Свідоцтво торговельну марку № 257869 (заявка m201716593): kava
*257869 m201716593
Свідоцтво торговельну марку № 275728 (заявка m201804914): aromafriends; aroma friends
*275728 m201804914
Свідоцтво торговельну марку № 259697 (заявка m201716338): aroma kava
*259697 m201716338
Свідоцтво торговельну марку № 273180 (заявка m201804908): apoma; арома друзі
*273180 m201804908
Свідоцтво торговельну марку № 235654 (заявка m201607605): арома кава
*235654 m201607605
Свідоцтво торговельну марку № 273178 (заявка m201804906): apoma; арома друзья
*273178 m201804906
Свідоцтво торговельну марку № 275726 (заявка m201804910): аромадрузі; арома друзі; apoma
*275726 m201804910

Схожі торговельні марки