Свідоцтво на торговельну марку № 292391 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292391 (заявка m202013717): pshkn intelligent business space
(111)
Номер свідоцтва
292391
(210)
Номер заявки
m202013717
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
10.07.2030
(220)
Дата подання заявки
10.07.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Зельдіс Владислав Євгенович;
Вул. Троїцька, 49 А, м. Дніпро, 49054 (UA)

(732)
Власники

Зельдіс Владислав Євгенович;
Вул. Троїцька, 49 А, м. Дніпро, 49054 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога у комерційному або промисловому керуванні; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів, майстер-класів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; інформування, консультування та надавання допомоги у сфері підприємницької діяльності під час проведення відкритих зустрічей, лекцій, майстер-класів, семінарів з представниками бізнесу, топ-менеджерами компаній, бізнесменами та бізнес-тренерами; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з аутстаффінгу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги секретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам замовляти ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розробляння рекламної концепції для об'єктів нерухомості з урахуванням інтересів власника і побажань орендаторів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; актуарні послуги; аналізування фінансове; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо офісних приміщень та офісного простору в професійних бізнес-центрах (операції з нерухомим майном); брокерські послуги; визначання вартості ремонту та оздоблювальних робіт (фінансове оцінювання), в тому числі складання кошторисів витрат; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; готування цінової інформації для оцінювання витрат; довірче керування фінансовими активами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних об'єктів нерухомості; дорадчі послуги щодо заборгованості; забезпечування страховою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання орендної плати; інвестиційне аналізування проєктів та об'єктів нерухомості; інвестування капіталу; інвестування в будівництво та нерухомість (фінансове); іпотечні банківські операції; керування нерухомим майном, а саме бізнес-центром; керування офісно-адміністративними приміщеннями та площами (нерухомим майном); керування нерухомим майном; керування комерційним нерухомим майном; консультування щодо інвестування; консультування щодо страхування; краудфандинг; надавання допомоги в фінансовому керуванні девелоперськими проєктами, що стосуються операцій на ринку нерухомості; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання консультаційних послуг щодо комерційного використовування нерухомого майна; надавання поручительств; надавання послуг щодо коворкінгу, а саме: орендування офісного простору, офісних приміщень, індивідуальних офісних місць; організовування збору коштів; орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування приміщень і адміністративно-офісних площ (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; оцінювання нерухомого майна; посередницькі послуги щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості, в тому числі: офісів, приміщень, адміністративно-офісних площ; посередництво у найманні нерухомого майна; посередництво у відносинах з орендаторами нерухомого майна; послуги агентств нерухомого майна; послуги адміністраторів нерухомого майна у будинках, а саме: послуги зі здавання в оренду, оцінювання або фінансування; послуги з фінансування; послуги щодо продажу нерухомості (операції з нерухомим майном); розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо різноманітних об'єктів нерухомості,; які пропонуються до продажу або надаються в оренду, та переліку надаваних послуг щодо операцій з об'єктами нерухомості,; яке дозволяє всім зацікавленим особам замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці об'єкти нерухомості чи надавані послуги; сприяння продажам нерухомого майна; фінансове аналізування і прогнозування стану ринку нерухомості; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання нерухомого майна, в тому числі експертне оцінювання об'єктів нерухомого майна; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове спонсорство; фінансові послуги із залучання іноземних інвестицій; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 

Інші торговельні марки цього власника