Свідоцтво на торговельну марку № 252114 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 252114 (заявка m201621430): import agri; а
(111)
Номер свідоцтва
252114
(210)
Номер заявки
m201621430
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.09.2026
(220)
Дата подання заявки
29.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2019, бюл. № 1/2019
(731)
Заявники

Пуль Роман Іванович;
Просп. 50-річчя ВЛКСМ, 42 А, кв. 49, м. Харків, 61153 (UA)

(732)
Власники

Пуль Роман Іванович;
Просп. 50-річчя ВЛКСМ, 42 А, кв. 49, м. Харків, 61153 (UA)

(750)
Адреса для листування

Кіпенко Ян Ігорович;
Вул. Олімпійська, 10 Б, кв. 7, м. Харків, 61060 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; комп'ютеризоване ведення справ; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги з комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; розповсюджування зразків; сприяння продажам (посередництво); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва 

Інші торговельні марки цього власника