Свідоцтво на торговельну марку № 239447 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 239447 (заявка m201523168): левомеколь
(111)
Номер свідоцтва
239447
(210)
Номер заявки
m201523168
(151)
Дата реєстрації знака
26.03.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.12.2025
(220)
Дата подання заявки
15.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.03.2018, бюл. № 6/2018
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Ситцевий Геннадій Валерійович (№ 362);
Вул. Артема, 1-5 (Будинок художника), оф. 708, м. Київ, 04053

(750)
Адреса для листування

Ситцевий Геннадій Валерійович;
Вул. Артема, 1-5 (Будинок художника), оф. 708, м. Київ, 04053 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; демонстрування товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; імпортно-експортні агентства; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін - всі вищезазначені послуги, не пов'язані із введеням у цивільний оборот товарів 5 класу 

Кл.44:

Ветеринарна допомога; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; лікарні; медична допомога; медичні центри; центри здоров'я; оздоровчі заклади; профілакторії; послуги медичних клінік; прокат медичного обладнання; санаторії; терапевтичні послуги 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 264404 (заявка m201816397): левомеколь-лубныфарм; левомеколь лубныфарм
*264404 m201816397
Свідоцтво торговельну марку № 24849 (заявка 98083304): левомеколь
*24849 98083304