Свідоцтво на торговельну марку № 343468 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343468 (заявка m202204968): exoprimal
(111)
Номер свідоцтва
343468
(210)
Номер заявки
m202204968
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.04.2032
(220)
Дата подання заявки
20.04.2022
(441)
Дата публікації заявки
23.05.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(300)
Дані щодо пріоритету

40-2022-0029233; 15.02.2022; KR

(731)
Заявники

КАПКОМ КО., ЛТД.;
3-1-3 Утіхіраноматі, Тюо-ку, Осака 540-0037, Японiя (JP)

(732)
Власники

КАПКОМ КО., ЛТД.;
3-1-3 Утіхіраноматі, Тюо-ку, Осака 540-0037, Японiя (JP)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шпакович Тетяна Іванівна (№ 240);
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110

(750)
Адреса для листування

«Дубинський і Ошарова», Шпакович Тетяна Іванівна;
Пров. Устинівський, 6, м. Київ, 03110 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електронні схеми, носії інформації, а саме: магнітні диски, магнітно-оптичні диски, ROM-картриджі для зберігання записів ігрових програм для портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями; ігрове програмне забезпечення, в тому числі завантажне, для портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями; електронні схеми, носії інформації, а саме: магнітні диски, магнітно-оптичні диски, ROM-картриджі, для зберігання записів ігрових програм для домашніх відеоігрових пристроїв; ігрове програмне забезпечення, в тому числі завантажне, для домашніх відеоігрових пристроїв; ігрове програмне забезпечення, в тому числі завантажне, для мобільних телефонів; ігрове програмне забезпечення, в тому числі завантажне, для смартфонів; ігрове програмне забезпечення, в тому числі завантажне, для термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; ігрове програмне забезпечення для віртуальної реальності, доповненої реальності та змішаної реальності; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове; електронні схеми, носії інформації, а саме: магнітні диски, магнітно-оптичні диски та оптичні диски, для зберігання записів комп'ютерних ігрових програм; електронні схеми, носії інформації, а саме: магнітні диски, магнітно-оптичні диски та оптичні диски, для зберігання записів ігрових програм для мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку; електронні схеми та носії інформації для зберігання записів ігрових програм для автоматів для аркадних відеоігор; ігрове програмне забезпечення, в тому числі завантажне, для автоматів для аркадних відеоігор; програмне забезпечення ігрове завантажне; ремінці для стільникових телефонів; ремінці для смартфонів; чохли для смартфонів; футляри для смартфонів; захисні плівки, пристосовані для смартфонів; екранні заставки - скринсейвери та екранні фонові зображення для мобільних телефонів та смартфонів завантажні; завантажні рингтони та музичні файли для мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку; рингтони та музичні файли завантажні; компакт-диски (аудіодиски) з записами музики; звукозаписувальні диски з записами музики; завантажні файли з зображеннями та малюнками для дисплеїв в режимі очікування для мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку; завантажні файли з зображеннями та малюнками на тему комп'ютерних ігор, відеоігор, мобільних ігор та анімації; відеодиски, магнітні стрічки для відеозаписування та компакт-диски з записами відеоігор, комп'ютерних ігор, ігор для мобільних пристроїв, анімаційних фільмів, музики та творів мистецтва; кінематографічні плівки експоновані; плівки для слайдів експоновані; рамки для фотографічних діапозитивів; електронні видання завантажні; персональні цифрові секретарі у вигляді годинника; смартфони; носії інформації для зберігання записів ігрових програм для смартфонів, портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, домашніх відеоігрових пристроїв, комп'ютерів та автоматів для аркадних відеоігор у сфері кіберспорту; ігрове програмне забезпечення, що використовується у сфері кіберспорту, в тому числі: ігрове програмне забезпечення для портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, домашніх відеоігрових пристроїв, мобільних телефонів, смартфонів, термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку, комп'ютерне програмне забезпечення ігрове, комп'ютерне програмне забезпечення відеоігрове, ігрові програми для автоматів для аркадних відеоігор. 

Кл.41:

Ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн за допомогою мобільних телефонів, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн за допомогою смартфонів, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн за допомогою термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; забезпечування незавантажними записами комп'ютерних ігор в режимі онлайн та забезпечування інформацією щодо цього; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн за допомогою портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями та домашніх відеоігрових пристроїв, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн за допомогою автоматів для аркадних відеоігор, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; організовування або проведення ігрових турнірів за допомогою портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення ігрових турнірів за допомогою домашніх відеоігрових пристроїв та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення ігрових турнірів та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення розважальних ігрових заходів за допомогою портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення розважальних ігрових заходів за допомогою домашніх відеоігрових пристроїв, та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення розважальних ігрових заходів, та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення ігрових заходів у сфері кіберспорту за допомогою портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку, та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення ігрових заходів у сфері кіберспорту за допомогою домашніх відеоігрових пристроїв, та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення ігрових або розважальних заходів у сфері кіберспорту, та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення ігрових турнірів у сфері кіберспорту, та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування інформацією щодо кіберспорту з надаванням можливості залишати коментарі від користувачів в режимі онлайн; забезпечування незавантажними відеозаписами у сфері кіберспорту в режимі онлайн та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування незавантажними мультимедійними розважальними програмами у сфері кіберспорту за допомогою телебачення, широкосмугових, бездротових та онлайнових сервісів та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування незавантажними зображеннями, відеотворами, кінофільмами, музичними та аудіотворами у сфері комп'ютерних ігор, відеоігор, ігор для мобільних пристроїв, анімації та творів мистецтва через комп'ютерні мережі та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування незавантажними зображеннями, відеотворами, кінофільмами, музичними та аудіотворами у сфері комп'ютерних ігор, відеоігор, ігор для мобільних пристроїв, анімації та творів мистецтва, через комунікаційні мережі за допомогою портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів, термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку та домашніх відеоігрових пристроїв, та забезпечування інформацією щодо цього; розважальні послуги у сфері кіберспорту та забезпечування інформацією щодо цих послуг; розважальні послуги та забезпечування інформацією щодо цих послуг; забезпечування незавантажними електронними публікаціями у сфері кіберспорту та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування незавантажними електронними публікаціями та забезпечування інформацією щодо цього; прокат записів ігрових програм на носіях інформації для портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку, та забезпечування інформацією щодо цього; прокат записів ігрових програм на носіях інформації для домашніх відеоігрових пристроїв та забезпечування інформацією щодо цього; прокат записів ігрових програм на носіях інформації та забезпечування інформацією щодо цього; прокат іграшок, автоматів та апаратів для розваг, ігрових пристроїв та апаратів, незавантажних записів ігор для смартфонів, ігор, автоматів для аркадних відеоігор та домашніх відеоігрових пристроїв, та забезпечування інформацією щодо цього; публікування книжок та забезпечування інформацією щодо цього; прокат звуко- та відеозаписувачів, та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування розважальним, ігровим та спортивним устаткованням, що забезпечують моделювання віртуальної реальності або доповненої реальності за допомогою технологій комп'ютерної графіки, та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування розважальним, ігровим та спортивним устаткованням у сфері кіберспорту, та забезпечування інформацією щодо цього; послуги залів ігрових автоматів та забезпечування інформацією щодо цих послуг; забезпечування розважальним устаткованням та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення розважальних та ігрових заходів з переглядом мультфільмів, анімаційних та кінофільмів, та забезпечування інформацією щодо цього; організовування або проведення кінопоказів, видовищ, спектаклів або музичних вистав, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології віртуальної реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, за допомогою портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології віртуальної реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, для домашніх відеоігрових пристроїв та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології віртуальної реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології доповненої реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, для портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології доповненої реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, для домашніх відеоігрових пристроїв та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології доповненої реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології змішаної реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, для портативних ігрових пристроїв з рідкокристалічними дисплеями, мобільних телефонів, смартфонів та термінального обладнання для мобільного інформаційного зв'язку, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології змішаної реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, для домашніх відеоігрових пристроїв та забезпечування інформацією щодо цих послуг; ігрові послуги з використанням технології змішаної реальності, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, та забезпечування інформацією щодо цих послуг; створювання кінофільмів, крім рекламних, кінопокази і прокат кінофільмів, та забезпечування інформацією щодо цього; створювання відеофільмів у сфері освіти, культури, розваг або спорту, крім рекламних та крім призначених для використання в телевізійних програмах, та забезпечування інформацією щодо цього; забезпечування устаткованням для кінопоказів, видовищ, спектаклів, музичних заходів або навчальних тренувань та забезпечування інформацією щодо цього. 

Інші торговельні марки цього власника