Свідоцтво на знак № 265388 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 265388 (заявка m201719445): sense dental&laser practice; sense dental laser practice
(111)
Номер свідоцтва
265388
(210)
Номер заявки
m201719445
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2019
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
01.09.2027
(220)
Дата подання заявки
01.09.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2019, бюл. № 19/2019
(731)
Заявники

Черепинська Юлія Анатоліївна;
Вул. Гіршмана, 17, кв. 94-96, м. Харків, 61002 (UA)

(732)
Власники

Черепинська Юлія Анатоліївна;
Вул. Гіршмана, 17, кв. 94-96, м. Харків, 61002 (UA)

(740)
Довірена особа

Владимирова Наталія Володимирівна (№ 446);
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107

(750)
Адреса для листування

«PRIMA VERITAS», Владимирова Наталія Володимирівна;
Вул. Татарська, 2 Д, кв. 4, м. Київ, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.41:

Академії (освіта); викладання; освітні послуги; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; послуги інструкторів (навчання); практичне навчання (демонстрування); професійна перепідготовка 

Кл.44:

Консультування щодо здоров'я; медична допомога; медичне доглядання; медичне консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги центрів здоров'я; стоматологічні послуги