Свідоцтво на торговельну марку № 262139 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 262139 (заявка m201719722): тц б-52 меблі
(111)
Номер свідоцтва
262139
(210)
Номер заявки
m201719722
(151)
Дата реєстрації знака
25.07.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.09.2027
(220)
Дата подання заявки
06.09.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.07.2019, бюл. № 14/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; синій;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АЛЬБУС»;
Просп. Героїв Сталінграда, 10 А, корп. 2, оф. 1, м. Київ, 04210 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТК АЛЬБУС»;
Просп. Героїв Сталінграда, 10 А, корп. 2, оф. 1, м. Київ, 04210 (UA)

(740)
Довірена особа

Глущенко Володимир Геннадійович;
Вул. Буслівська, 20, кв. 59, м. Київ, 01014

(750)
Адреса для листування

Глущенко Володимир Геннадійович;
Вул. Буслівська, 20, кв. 59, м. Київ, 01014 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); послуги агентств комерційного інформування; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; сприяння продажам (посередництво)