Свідоцтво на торговельну марку № 228868 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 228868 (заявка m201600130): res; інтернет-склад електрики
(111)
Номер свідоцтва
228868
(210)
Номер заявки
m201600130
(151)
Дата реєстрації знака
10.07.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.01.2026
(220)
Дата подання заявки
11.01.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.07.2017, бюл. № 13/2017
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

сірий; червоний; чорний;

(731)
Заявники

Ганчук Михайло Дмитрович;
Вул. Воїнів Інтернаціоналістів, ###, кв. ###, м. Вінниця, 21029 (UA)

(732)
Власники

Ганчук Михайло Дмитрович;
Вул. Воїнів Інтернаціоналістів, ###, кв. ###, м. Вінниця, 21029 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шевченко Ігор Анатолійович (№ 439);
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата, Шевченко Ігор Анатолійович;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аукціонний продаж; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; послуги імпортно-експортних агентств; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; послуги з комерційного посередництва; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку товарів і рекламної інформації щодо надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих мережах