Свідоцтво на торговельну марку № 161088 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 161088 (заявка m201117549): interline
(111)
Номер свідоцтва
161088
(210)
Номер заявки
m201117549
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.11.2021
(220)
Дата подання заявки
03.11.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2012, бюл. № 17/2012
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Гейко Сергій Олегович;
Вул. Деміївська, 35 Б, кв.180, м. Київ, 03040

(750)
Адреса для листування

Гейко Сергій Олегович;
Вул. Деміївська, 35 Б, кв. 180, м. Київ, 03040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; агентства з продажу квитків для подорожей; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних, в тому числі інформації щодо пропозицій авіа, залізничних, автомобільних та інших перевізників; імпортно-експортні агентства; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; машинописні роботи; множення документів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання лісу (дерева) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газет (посередництво); перенаймання приміщень; посередництво у продажі квитків для подорожей; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів та послуг,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати,; купувати ці товари і замовляти послуги у супермаркетах,; торгових центрах,; торговій мережі магазинів роздрібної торгівлі,; з веб-сторінок і через глобальну комп'ютерну мережу інтернет; розміщування товарних вагонів за допомогою комп'ютера; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 171603 (заявка m201207336): aerobilet
*171603 m201207336
Свідоцтво торговельну марку № 160781 (заявка m201111499): interline
*160781 m201111499

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 143863 (заявка m201015944): interline
*143863 m201015944
Interline
Свідоцтво торговельну марку № 295586 (заявка m201912858): interliner
*295586 m201912858
INTERLINK
Свідоцтво торговельну марку № 10016 (заявка 93126080): interlink
*10016 93126080
Свідоцтво торговельну марку № 191969 (заявка m201317637): inteline
*191969 m201317637
Свідоцтво торговельну марку № 206435 (заявка m201410595): il; interlingua
*206435 m201410595
Свідоцтво торговельну марку № 9306 (заявка 93010070): il interlingua
*9306 93010070