Свідоцтво на знак № 54051 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 54051 (заявка 2004020867): bc; cb; business-credit; бізнес-кредит
(111)
Номер свідоцтва
54051
(210)
Номер заявки
2004020867
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
03.02.2014
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2005
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
02.02.2014
(220)
Дата подання заявки
02.02.2004
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2005, бюл. № 9/2005
(731)
Заявники

Козін Віктор Петрович;
Вул. Петровського, 10, кв. 36, м. Київ, 87, 03087 (UA)

Матвієць Ігор Олексійович;
Вул. Межигірська, 44, кв. 15, м. Київ, 71, 04071 (UA)

Єрьоменко Сергій Володимирович;
Вул. Олеся Гончара, 8, кв. 9, м. Київ, 34, 01034 (UA)

(732)
Власники

Козін Віктор Петрович;
Вул. Петровського, 10, кв. 36, м. Київ, 87, 03087 (UA)

Матвієць Ігор Олексійович;
Вул. Межигірська, 44, кв. 15, м. Київ, 71, 04071 (UA)

Єрьоменко Сергій Володимирович;
Вул. Олеся Гончара, 8, кв. 9, м. Київ, 34, 01034 (UA)

(740)
Довірена особа

Гривнак Володимир Володимирович;
П/с 76, м. Київ, 02232

(750)
Адреса для листування

Гривнак Володимир Володимирович;
П/с 76, м. Київ, 232, 02232 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги