Свідоцтво на торговельну марку № 206521 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 206521 (заявка m201411881): marlboro; my new red 6; red touch; round taste; firm filter
(111)
Номер свідоцтва
206521
(210)
Номер заявки
m201411881
(151)
Дата реєстрації знака
10.12.2015
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
14.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.08.2024
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
21.08.2034
(220)
Дата подання заявки
21.08.2014
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.12.2015, бюл. № 23/2015
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

червоний; білий; сірий;

(731)
Заявники

Філіп Морріс Брендз Сарл;
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

Філіп Морріс Брендз Сарл;
Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Дубинський М. І.;
А/с 295, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.34:

Тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби; сигари, сигарети (цигарки), сигарили, тютюн для самостійного скручування цигарок, люльковий тютюн, жуйний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; снус; замінники тютюну, крім лікувальних; сигарети (цигарки) електронні; тютюнові вироби, що підігріваються; електронні пристрої для нагрівання сигарет (цигарок) (курильне приладдя); курильне приладдя; сигаретний (цигарковий) папір; сигаретні (цигаркові) гільзи; фільтри (цідила) сигаретні; вмістини на тютюнові вироби; сигаретниці (цигарниці); попільниці; курильні люльки; кишенькові пристрої для скручування цигарок; запальнички; сірники. 

Інші торговельні марки цього власника