Свідоцтво на торговельну марку № 302255 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302255 (заявка m202025257): easy wine club
(111)
Номер свідоцтва
302255
(210)
Номер заявки
m202025257
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.11.2030
(220)
Дата подання заявки
30.11.2020
(441)
Дата публікації заявки
14.12.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Ярина Аніта Олегівна (№ 461);
А/с В-311, м. Київ, 01001

(750)
Адреса для листування

Ярина Аніта Олегівна;
А/с В-311, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина 

Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; допомога у виборі та придбанні різноманітних товарів; послуги щодо оптового та роздрібного продажу асортименту товарів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет інформації щодо асортименту різноманітних товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг - всі вищезазначені послуги пов'язані з введенням у цивільний оборот товарів 33 класу, а саме вин. 

Інші торговельні марки цього власника